piatok 14. júna 2013


vôňa láka sadnúť do tieňa a nechať sa kolísať vánkom, počúvať ako rastie tráva, nasávať krásu ...